Suositut kategoriat

Kaksivuotiset ohjelmat

Kaksivuotisia ohjelmia eli associate-ohjelmia on tarjolla useita erilaisia: kaksivuotisista taideohjelmia, kaksivuotisia tiedeohjelmia ja kaksivuotisia soveltavien tieteiden ohjelmia. Kaksivuotisten tutkintojen tehtävä vaihtelee opiskelijasta toiseen, tutkinto voi toimia esimerkiksi siltana akateemisten opintovaiheiden välillä tai tarjota lisää ammatillista valmennusta ja pätevyyttä. Kaksivuotisia tutkintoja on tarjolla useilla taide- ja tiedealoilla sekä muillakin opintoaloilla. Erilaisten kaksivuotisten ohjelmien määrä voi huimata päätä - älä anna sen estää! Aloita tutustumalla alla lueteltuihin suosituimpiin kaksivuotisiin ohjelmiin.

Vasta lisätyt "Associate degree" tutkinnot

University of Southern Queensland (USQ)

Associate Degree Of Engineering (Mining Engineering)

Elokuu 2, 2018
USQ: n Associate Degree of Engineering (Mining) on ​​kehitetty osana Minerals Industry National Associate Degree -projektia (MINAD), jonka Mineral Council of Australia (MCA) on laatinut. Tämä tutkinto antaa sinulle vapauden valita aloittaa urasi tai olla astetta jatko-opiskeluun.

Snow College

Kuvataiteen Liitto Visuaalisissa Opinnoissa

Elokuu 1, 2018
Snow College Visual Arts tarjoaa dynaamisen yleissivistävän opetussuunnitelman, jonka tarkoituksena on tarjota kaikille opiskelijoille kokonaisvaltainen käsitys taiteen periaatteista, jotka muokkaavat ympärillämme näkyvää visuaalista maailmaa.

University of Guyana

Associate Of Science (Arkkitehti- Ja Rakennustekniikka)

Heinäkuu 25, 2018
Associate of Science (Arkkitehti- ja rakennustekniikka)

Yliopistot Suomi

Vaihda sijaintia

Mikä on associate degree?

Kaksivuotinen tutkinto eli associate degree on korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa opistoissa, teknisissä oppilaitoksissa ja yliopistoissa halki maailman. Joissain maissa kaksivuotisen tutkinnon voi saada, kun on suorittanut kandidaatin tutkinnon kaksi ensimmäistä vuotta. Tavallisimpia kaksivuotisia tutkintoja ovat kaksivuotinen taidetutkinto (Associate of Arts AA), kaksivuotinen tiedetutkinto (Associate of Science AS) ja kaksivuotinen soveltava tiedetutkinto (Associate of Applied Science AAS). Joilla aloilla kaksivuotinen tutkinto on välttämätön pätevyysvaatimus, kun taas joillain aloilla tutkinnon suorittaneet ovat vahvemmassa asemassa kuin tutkinnottomat.

Mitä hyötyä associate degree -tutkinnon suorittamisesta on?

Associate degree -ohjelman suorittamisesta on paljon hyötyä. Kaksivuotisen tutkinnon suorittaminen tarkoittaa, että opiskelija saa kokea college-elämää kahden vuoden ajan. Sinä aikana syvenevät sekä ymmärrys omasta ammattialasta että käsitys omasta itsestä. Kaksivuotisen tutkinnon suorittaneet ovat usein halutumpaa työvoimaa kuin korkeakoulututkinnottomat hakijat, ja tutkinto voi myös tarkoittaa korkeampaa palkkaa. Työnantajat tiedostavat, että associate degree -tutkinnon suorittaneilla on jo omalta alaltaan syvällisempää osaamista ja parempaa näkemystä.

Mitä kaksivuotisessa tutkinnossa opiskellaan?

Kaksivuotisia tutkinto-ohjelmia tarjotaan useimmilla akateemisilla aloilla. Associate degree -tutkinnon voi suorittaa esimerkiksi seuraavilla aloilla: teknologia, liiketalous, taiteet, humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet ja luonnontieteet. Kaksivuotisia tutkinto-ohjelmia tarjotaan oppilaitoksissa halki maailman. On mahdollista suorittaa esimerkiksi kaksivuotinen sisustussuunnittelun associate -tutkinto Australiassa tai kaksivuotinen oikeusavustajan associate-tutkinto Yhdysvalloissa.

Miten kaksivuotisen tutkinnon suorittaminen voi edistää uraasi?

Kaksivuotisen tutkinnon suorittamisesta voi olla huomattavaa etua uranäkymille: tutkinto voi parantaa asemaa työnhaussa, nostaa palkkaa sekä auttaa ylennyksen saamisessa. Yritykset voivat olla halukkaampia harkitsemaan työssäkäyvän, kokeneenkin ammattilaisen ylennystä, jos tällä on myös tutkinto. Kaksivuotiset tutkinnot myös avaavat ovia korkeakoulutuksen jatkamiseen, sillä jotkin opintopisteet voidaan siirtää osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa.

Paljonko associate -tutkinnon suorittaminen maksaa?

Associate -tutkinnon kustannukset vaihtelevat maasta ja oppilaitoksesta toiseen. Lukukausimaksu voi myös vaihdella kaksivuotisen tutkinnon aineesta riippuen. On tärkeää koota mahdollisimman paljon tietoa kaksivuotisen tutkinto-ohjelman kustannuksista jo siinä vaiheessa, kun etsii itselle parhaiten sopivaa tutkintoa. Ole yhteydessä associate-tutkintoa tarjoavaan kouluun ja pyydä lisätietoja lukukausimaksuista, muista kustannuksista ja mahdollisista taloudellisista helpotuksista (apurahoista ja tuista).

Miksi suorittaa kaksivuotinen tutkinto verkossa?

Associate-tutkinnon suorittaminen online-muodossa voi avata ovia korkeakoulutukseen niille, jotka eivät aikataulutuksen tai sijainnin vuoksi pystyisi muuten opiskelemaan. Verkossa suoritettavat kaksivuotiset tutkinto-ohjelmat käyttävät hyväkseen viimeisintä e-oppimisteknologiaa tai tuovat luokkahuoneen kotiisi tai sinne, missä ikinä oletkaan. Opintojen mahduttaminen muutenkin kiireiseen aikatauluun voi kuulostaa pelottavalta, mutta online kaksivuotiset tutkinnot on suunniteltu niin, että voit saavuttaa tavoitteesi luopumatta muista velvollisuuksistasi. Opettajat voivat olla suorassa yhteydessä opiskelijoihinsa verkossa suoritettavissa kaksivuotisissa tutkinto-ohjelmissa. Onnistuneesti suoritetusta online kaksivuotisesta tutkinto-ohjelmasta myönnetään sama tutkinto kuin täysipäiväisesti kampuksella suoritetuista opinnoista.